top of page

CENÍK

Pro lepší přehled jsme ceník rozdělili do kategorií.

Vyberte si podle vašich představ, která varianta vám bude nejvíce vyhovovat,  nebo si nechte poradit přímo na místě. Máte-li zájem o permanentku, coby pěkný dárek, neváhejte si objednat dárkové balení.

Při zakoupení kterékoliv permanentky můžete počítat s bezplatným zapůjčením lyží, kneeboardu, vest a základní instruktáží.

Vodní vlek

Permanentky hodinové

30 minut..............200 Kč 

1 hodina................350 Kč 

2 hodiny...............450 Kč 

Celý den..............650 Kč

Tyto permanentky jsou nepřenosné 

7-denní permanentka

7 dní ježdění..........3 500 Kč

 

 

 

Tuto permanentku můžete využít

kterýchkoliv 7 dní v sezóně.

Tyto dny nemusí následovat.

Sezónní permanentka

Sezónní ježdění.......12 000 Kč

Umožňuje využívat permanentku

kdykoliv během provozu pro veřejnost

po celou sezónu.
Tyto permanentky jsou nepřenosné.

NOVINKA!

MOŽNOST ZAKOUPENÍ

SEZÓNNÍ PERMANENTKY

NA SPLÁTKY

(Informace na pokladně) 

Pronájem celého vleku

včetně zapůjčení veškerého vybavení a základní instruktáže: 

1 hodina....................3 500 Kč

2 hodiny...................6 000 Kč

 

Ostatní požadavky řešíme individuálně

Pronájmy vleku mají přednost před bodovými, časovými i denními permanentkami. 
Upřednostňujeme včasné objednávky přes náš formulář.

OBDARUJTE DÁRKOVÝM POUKAZEM!

vybírat můžete poukazy dle ceníku zde nebo poukazy v hodnotě

500, 1000, 2000 a 5000 Kč.

Za částku na poukazu bude možné využít veškeré

dostupné služby SWP v sezóně 2023.

O poukazy pište na mail: martinkocur@seznam.cz

nebo volejte 608 863 067.

Poukazy1000L.jpg

Půjčovna vybavení

Wakeboard

Wake pro začátečníky:

30 minut...................70 Kč

1 hodina...................100 Kč

2 hodiny..................160 Kč

Celý den..................350 Kč

Wake s vázáním:

30 minut.......100 Kč

1 hodina.........120 Kč

2 hodiny........200 Kč

4 hodiny........400 Kč

Celý den........500 Kč

Neoprén

 1 hodina.......100 Kč 

2 hodiny.......150 Kč

Celý den.......250 Kč

Přilba

1 hodina.......50 Kč

2 hodiny......80 Kč

Celý den....100 Kč

Paddleboard

(včetně zapůjčení vesty)

1 hodina.........200Kč

 

 

MOŽNOST REZERVACE!
Chcete mít jistotu, že bude

paddleboard volný, když dorazíte k nám?
Rezervujte si ho na určitou hodinu

na telefonním čísle

+420 608 863 067

Provozní řád půjčovny paddleboardů Ski&Wake parku 

 • Nájemce má při výpůjčce paddleboardu povinnost prokázat se platným průkazem totožnosti nebo složit zálohu v dohodnuté výši.

 • Paddleboard se pronajímá na dobu určitou. Dobou určitou se rozumí čas od doby převzetí paddleboardu až do doby jeho vrácení.

 • V případě, že nájemce překročí dohodnutou dobu užívání, bude účtováno dodatečné nájemné ve výši 50,- Kč za každých započatých 15 minut. Nájemné je nevratné,
  i když doba pronájmu paddleboardu nebude plně využita.

 • Nájemce je při převzetí paddleboardu povinen zkontrolovat jeho aktuální stav a neprodleně nahlásit viditelné vady či poškození.

 • Nájemce má povinnost užívat paddleboard řádně a k účelům, jemuž je určen.

 • Nájemce má povinnost chránit paddleboard před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zničením.

 • Dojde-li k poškození nebo ztrátě paddleboardu, má nájemce povinnost neprodleně oznámit vzniklou věc provozovateli. Pokud byla nájemcem složena záloha, je pronajímatel oprávněn tuto zálohu použít na úhradu vzniklé škody, nebo úhradu dlužného nájemného v případě, že nájemce překročí dobu nájmu. Povinnost nájemce nahradit škodu se řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.

 • Nájemce přebírá plnou odpovědnost za převzatý paddleboard svým podpisem.

 • Užívání paddleboardu je na vlastní nebezpečí. Každý uživatel je povinen mít záchrannou vestu. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu,
  kterou při užívání paddleboardu nájemce způsobí sobě nebo ostatním.

 • Vedoucí půjčovny má právo odmítnout pronájem paddleboardu bez udání důvodu.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

13631_179289424352_179288989352_2825517_
KONTAKT
bottom of page