Poukazy500L.jpg

CENÍK

Poukazy1000L.jpg
Poukazy2000.jpg
Poukazy5000.jpg

Vánoční jízda se Ski & Wake Parkem je tady. Obdarujte poukazem pod stromeček, vybírat můžete poukazy dle 

ceníku na www.skiwakepark.cz nebo poukazy v hodnotě 500, 1000, 2000 a 5000 Kč.  Za částku na poukazu 

bude možné využít veškeré dostupné služby SWP v sezóně 2022. O poukazy pište na mail: 

martinkocur@seznam.cz nebo volejte 608 863 067.

-

-

-

-

Pro lepší přehled jsme ceník rozdělili do kategorií.

Vyberte si podle vašich představ, která varianta vám bude nejvíce vyhovovat, nebo si nechte poradit přímo na místě. Máte-li zájem o permanentku, coby pěkný dárek,

neváhejte si objednat dárkové balení.

Při zakoupení kterékoliv permanentky můžete počítat s bezplatným zapůjčením lyží, kneeboardu, vest a základní instruktáží.

 

Vodní vlek

Permanentky bodové

1 jízda  50 Kč 

5 jízd  170 Kč 

  10 jízd  300 Kč 

 Náš tip   30 jízd  800 Kč

Tyto permanentky jsou přenosné (můžete si je navzájem půjčovat)

 

Permanentky hodinové

1 hodina  300 Kč 

2 hodiny  420 Kč 

4 hodiny a déle  550 Kč

Tyto permanentky jsou nepřenosné 

 

7-denní permanentka

7 dní ježdění 2800 Kč

Tuto permanentku můžete využít kterýchkoliv 7 dní v sezóně. Tyto dny nemusí následovat.

 

Časová permanentka

Sezónní ježdění 9000 Kč

Umožňuje využívat permanentku kdykoliv během provozu pro veřejnost po celou sezónu.
Tyto permanentky jsou nepřenosné. 

 


NOVINKA! 
MOŽNOST ZAKOUPENÍ SEZÓNNÍ PERMANENTKY NA SPLÁTKY (Informace na pokladně) 

 

 

 

Pronájem celého vleku

1 hodina 2500 Kč

2 hodiny 4500 Kč

3 hodiny 6000 Kč

Ostatní požadavky řešíme individuálně

Pronájmy vleku mají přednost před bodovými, časovými i denními permanentkami. 
Upřednostňujeme včasné objednávky přes náš formulář.

 

Paddleboard

Půjčovné: 150Kč za hodinu (včetně zapůjčení vesty)

MOŽNOST REZERVACE!
Chcete mít jistotu, že bude paddleboard volný, když dorazíte k nám?
Rezervujte si ho na určitou hodinu na telefonním čísle +420 608 863 067.

 

Provozní řád půjčovny paddleboardů Ski&Wake parku

 

  • Nájemce má při výpůjčce paddleboardu povinnost prokázat se platným průkazem totožnosti nebo složit zálohu v dohodnuté výši.

  • Paddleboard se pronajímá na dobu určitou. Dobou určitou se rozumí čas od doby převzetí paddleboardu až do doby jeho vrácení.

  • V případě, že nájemce překročí dohodnutou dobu užívání, bude účtováno dodatečné nájemné ve výši 50,- Kč za každých započatých 15 minut. Nájemné je nevratné, i když doba pronájmu paddleboardu nebude plně využita.

  • Nájemce je při převzetí paddleboardu povinen zkontrolovat jeho aktuální stav a neprodleně nahlásit viditelné vady či poškození.

  • Nájemce má povinnost užívat paddleboard řádně a k účelům, jemuž je určen.

  • Nájemce má povinnost chránit paddleboard před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zničením.

  • Dojde-li k poškození nebo ztrátě paddleboardu, má nájemce povinnost neprodleně oznámit vzniklou věc provozovateli. Pokud byla nájemcem složena záloha, je pronajímatel oprávněn tuto zálohu použít na úhradu vzniklé škody, nebo úhradu dlužného nájemného v případě, že nájemce překročí dobu nájmu. Povinnost nájemce nahradit škodu se řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.

  • Nájemce přebírá plnou odpovědnost za převzatý paddleboard svým podpisem.

  • Užívání paddleboardu je na vlastní nebezpečí. Každý uživatel je povinen mít záchrannou vestu. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, kterou při užívání paddleboardu nájemce způsobí sobě nebo ostatním.

  • Vedoucí půjčovny má právo odmítnout pronájem paddleboardu bez udání důvodu.


 

Wakeboard

Půjčovné

 1h  80 Kč

2h 130 Kč

3h 190 Kč

Celý den 250 Kč

Neoprén

Půjčovné

 1h 60 Kč 

2h 100 Kč

3h 120 Kč

Celý den 150 Kč

Přilba

Půjčovné

 1h 40 Kč

2h 60 Kč

3h 80 Kč

Celý den 100 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

 
13631_179289424352_179288989352_2825517_